Es pot operar amb cirurgia refractiva l'ull ambliop (vague o gandul)?

L'ull ambliop és aquell ull estructuralment normal i sa però amb una agudesa visual disminuïda, és a dir, que no arriba a el 100% de visió amb la seva millor correcció òptica. Si aquest ull compleix amb tots els requisits per poder sotmetre's a la cirurgia refractiva es podrà operar tenint sempre present que és un ull amb una limitació visual, és a dir, la seva millora visual estarà limitada a la màxima agudesa visual corregida prèvia a la cirurgia. En alguns casos la cirurgia refractiva pot fer augmentar lleugerament aquesta visió "límit" però no podem predir qui es podrà beneficiar d'aquest extraordinari fenomen.
 
No obstant això un ull ambliop, segons el seu grau d'afectació visual, pot condicionar quina tècnica quirúrgica s'escull com la millor. És missió de l'Cirurgià Refractiu i el seu equip analitzar aquestes possibilitats i comentar-les amb el pacient abans de decidir l'actitud a seguir.
Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 25/07/2024