L’operació de vitrectomia la fa la màquina?

De cap manera. El vitrectom manté les condicions de pressió, aspiració, il·luminació, làser, però els instruments que entren dins de l’ull els aguanta el cirurgià de vitreoretina. El seu pols, moviments, decisions i la seva experiència condicionen completament el resultat de l’operació. Per aquest motiu, l’elecció del cirurgià, sobretot pel que fa a la retina, és fonamental per garantir el millor resultat.

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 13/06/2024