Tenir una alteració genètica és sinònim de malaltia?

No en tots els casos, ja que hi ha alteracions genètiques neutres com el color dels ulls o, fins i tot, protectores, com ara ser portador de drepanocitosi en països amb la malària; a vegades, hi ha certs polimorfismes (alteracions genètiques de la població control) que actuen com a factors protectors davant d’una determinada patologia.

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 21/06/2024