És possible que les gotes de dilatar la pupil·la causin malestar al meu fill/a?

És possible que les gotes de dilatar la pupil·la causin malestar al meu fill/a? - IO·ICOA vegades els col·liris dilatadors poden produir efectes neurosensorials que no són greus però que hem d’identificar per tal de no espantar-nos. El nen pot experimentar irritabilitat, tenir al·lucinacions visuals… 

Qualsevol  medicament en forma de col·liri instil·lat a l’ull pot passar a la sang directament des de la conjuntiva o també es pot absorbir a la mucosa nasal per la via de drenatge de la llàgrima.

Aquests efectes depenen del nen (de la seva talla i pes corporal), del que hagi menjat abans, del grau de cansament que tingui, entre d’altres factors. 

Una bona manera de disminuir aquests efectes és beure força aigua, per afavorir l’eliminació renal de la substància farmacològica que s’ha absorbit a la sang. 

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 25/07/2024