Amb la biometria se sap quina lent em posaran i si després no necessitaré portar ulleres?

Amb aquesta prova es determina la longitud axial de l’ull, la curvatura de la còrnia, la profunditat de la cambra anterior i el blanc-blanc (o diàmetre de l’iris). Totes les mesures estan automatitzades i només s’ha d’ajustar l’aparell a l’ull del pacient. 

Partint dels valors mesurats, el programa ens proposa suggeriments per escollir la lent intraocular que s’ajusta millor a la configuració òptica de l’ull. Les decisions finals les prendrà el cirurgià; el tipus de lent pot ser: monofocal, multifocal, tòrica o esfèrica.

A més, s’ha d’analitzar amb el pacient, d’acord amb el seu estil de vida i les seves expectatives, quina pot ser la millor solució per al seu cas.

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 25/07/2024