Com es posa un contrast? Cal venir en dejú?

Per fer la prova s’injecta un colorant a la vena, que molt poques vegades pot provocar un cert malestar gàstric durant uns segons. Normalment això no passa, però com que hi ha una remota possibilitat, és millor no fer un gran àpat abans de la prova.

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 21/06/2024