A una persona coneguda li van fer un tractament amb làser quan va tenir l’aparició brusca de mosques volants. Per què no m'ho fan a mi per eliminar-les?

Moscas volants - Làser - VERTE Oftalmología BarcelonaLa fotocoagulació amb làser es realitza en els casos en què el despreniment de vitri produeix un esquinçament de la retina, per evitar-ne el despreniment, i no té efecte sobre la intensitat ni la durada de les mosques volants.

Hi ha un làser alternatiu que s'està promocionant com indicat per dissoldre les opacitats vítries, però que al nostre entendre no ha demostrat encara la seva seguretat, eficàcia i bon perfil de cost-benefici. El millor tractament de les mosques volants (miodesòpsies), que produeixen algun grau d'incapacitat visual, segueix sent l'extracció del vitri coneguda com vitrectomia posterior.

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 21/06/2024