Despreniment de la retina

El diagnòstic precoç i la cirurgia realitzada per mans expertes són els dos factors principals per assegurar el millor resultat.

Despreniment de retina - Verte Oftalmologia Barcelona

Què es el Despreniment de la Retina?

La retina és la capa més interna de la meitat posterior de l’ull. Un despreniment de la retina és la separació de la retina de la capa següent, anomenada coroide.

És un problema visual greu que pot passar a qualsevol edat, malgrat que normalment passa als individus d’edat mitjana o en persones de la tercera edat. Sol ser més freqüent en persones que són miops o en les que han tingut anteriorment algun trastorn de la retina.

El Despreniment de la Retina afecta una de cada 10.000 persones l’any.

Què l’ocasiona?

La majoria dels Despreniments de la Retina són causats per la presència d’un o més esquinçaments en l’estructura de la retina.

A l’interior de l’ull, a la cavitat definida entre el cristal·lí i la retina, hi ha el cos vitri. El vitri és un gel transparent que està lleugerament adherit a la retina en la majoria de la seva superfície però fermament adherit en alguns punts concrets. Una tracció del vitri en aquests punts pot provocar un esquinçament o un forat a la retina.

El vitri també pateix el pas del temps. La seva ultraestructura s’altera i es redueix la seva capacitat de retenir aigua, per això perd volum.Com que no pot ocupar tot l’espai interior que li correspon ha de separar-se de la retina, és l’anomenat Despreniment Vitri Posterior. La majoria  dels despreniments de vitri passen de forma natural amb l’envelliment dels ulls sans i no causen cap mal a la retina, però en alguns pacients sí que apareixen trencaments de la retina. En altres casos, com en la miopia, en un procés inflamatori o en accidents amb traumatisme ocular, es pot produir el despreniment de vitri d’una manera més perillosa.

En aquests casos, en primer lloc es produeix un esquinçament a la retina, a través del qual penetra el fluid de l’humor vitri per sota de la capa dels fotoreceptors, facilitant la separació de la retina i el posterior despreniment. La zona de retina que s’ha desprès no pot funcionar correctament i produirà una zona de visió borrosa o de ceguesa.

A vegades el despreniment vitri provoca el trencament d’un vas de la retina i el vessament de sang a la cavitat vítria, és l’anomenada hemorràgia vítria.

Alguns Despreniments de la Retina són causats per altres malalties oculars, com els tumors, les inflamacions severes o les complicacions de la diabetis. Aquests són els anomenats despreniments de la retina secundaris, en els quals no sempre hi ha esquinçaments o forats a la retina.

Quins símptomes produeix el despreniment de la retina?

El principi més característic és la percepció de punts negres flotants, anomenats “mosques volants” (miodesòpsies) i centelleig de llum en la seva visió (fotòpsies).

En altres casos, els pacients poden notar directament una ondulació o vel en la seva visió o l’aparença d’una ombra en una zona lateral del camp visual (cortina fosca). El desenvolupament d’un Despreniment de la Retina arribarà a la visió central i crearà una pèrdua significativa de la visió si no es tracta de forma ràpida i eficaç.

Tot i que moltes persones pensin el contrari, la retina no fa mal. Tots aquests processos només tenen símptomes visuals, sense dolor  ni molèsties.

Com es diagnostica el despreniment de la retina?

Una retina despresa no es veu de l’exterior de l’ull. En conseqüència, si es noten símptomes, cal consultar l’oftalmòleg al més aviat possible. L’oftalmòleg examina de forma indolora i completa la retina i la resta de les estructures internes de l’ull, fent servir un instrument anomenat oftalmoscopi. Altres instruments diagnòstics especials que es poder utilitzar inclouen les lents de contacte especials, la làmpada de fenedura, l’ecografia i la tomografia de coherència òptica (OCT).

Com es tracta el despreniment de la retina?

No hi ha cap col·liri ni cap altre tipus de tractament farmacològic que curi el despreniment de la retina.

En una fase inicial, si la retina està esquinçada i encara no s’ha iniciat el Despreniment de la Retina, aquest es pot prevenir mitjançant un tractament primerenc amb làser aplicat a la consulta, anomenat fotocoagulació retinal. Una vegada la retina s’ha desprès, l’únic tractament són una sèrie de tècniques quirúrgiques que reapliquen la retina .

Las maniobres quirúrgiques de les malalties de la retina les han de fer els Cirurgians de la Retina, oftalmòlegs especialitzats en la retina amb prou capacitació quirúrgica. És una subespecialitat complexa per la gran varietat de casos i per la sofisticació dels nous instruments i les tècniques operatòries.

Com podem prevenir el despreniment de la retina?

És important que les persones amb miopia o amb familiars que hagin tingut despreniment de la retina duguin a terme exàmens oculars periòdics per part d’un Retinòleg, per tal que es pugui aconseguir una detecció primerenca dels canvis al vitri o a la retina, i així es puguin tractar les lesions retinals perifèriques predisposants amb la fotocoagulació de làser d’argó.

També és important la revisió de l’ull contralateral en aquelles persones que ja han tingut un despreniment de la retina en un ull.

Les lesions predisposants són alteracions que s’observen a la retina perifèrica i sobre els que es coneix estadísticament una relació amb trencaments retinals que porten al despreniment. El retinòleg és el màxim coneixedor del grau de risc de cada una de les lesions predisposants per decidir la validesa del seu tractament amb el làser preventiu.

L’aparició sobtada de mosques volants (miodesòpsies) o un augment brusc de les ja existents, així com l’aparició de centelleigs han de ser consultats ràpidament a  l’Oftalmòleg o al Servei d’Urgències Oftalmològiques.

El despreniment de la retina pot portar a la ceguesa?

Més del 90% dels despreniments de la retina es poden curar, la majoria amb una sola operació, però en alguns casos es necessiten diverses intervencions. Gràcies a les tècniques microquirúrgiques modernes i a l’experiència dels Cirurgians de la Retina, cada vegada són menys els casos que no es poden resoldre i que, lamentablement, poden perdre completament la visió.

Creat: 19/05/2022 / Actualitzat: 25/07/2024

¿Podem ajudar-te?

Contacteu ara

Pas 1 de 2
Pas 2 de 2

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal: Responsables del tractament: Institut Comtal d'Oftalmologia, S.L. i Gestió i Microcirurgia Ocular, S. a. Finalitat i legitimació: comuniquem amb vostè per mitjans electrònics, consentiment exprés de l'interessat. Cessió de dades: per a prestar els nostres serveis i obligació legal Drets: d'accés, informació, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions automatitzades, com indica la nostra política de privacitat. Per a més informació pot accedir a https://www.verte.es/ca/politica-privacitat/.