M’han dit que tinc miopia patològica. Què significa?

Miopía Magna - VERTE Oftalmología BarcelonaA la miopia patològica també se li diu miopia magna, progressiva, elevada i degenerativa, i es caracteritza perquè té un nombre alt de diòptries i perquè presenta alteracions al fons de l’ull i a d’altres parts de l’ull. Es necessita una vigilància constant d’aquestes alteracions de la miopia i l’eventual tractament de les seves complicacions.

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 21/06/2024